Thajská bylinková masážJe to tradiční regenerační procedura pro celé tÄ›lo s použitím horkých bylinných váčků.   PÅ™i této masáži se používá technika z tradiční thajské masáže, tzn. bez oleje a se sestavou tlakových hmatů a lehkých protahovacích cviků, avšak masérka na tÄ›lo místo rukou tlačí horkými či teplými bylinkovými váčky.   Masáž je celkovÄ› postavena více relaxačnÄ› a více prostoru je zde tedy vÄ›nováno právÄ› masáži s bylinkovými váčky, které se namočí do vody […]

Číst dále  

Tradiční technika TOK-SEN (masáž paličkami)TOK-SEN je tradiční thajská technika s poklepávání dÅ™evÄ›nými paličkami. Zaměřuje se na tlakové body a energetické dráhy ve vašem tÄ›le a jemnými vibracemi vám pomůže dokonale uvolnit ztuhlé tÄ›lo a znovu rozproudí vaši energii. Tuto techniku v Thajsku používají k ještÄ› účinnÄ›jšímu odstranÄ›ní vašich potíží, jako jsou bolesti zad, ramen, rukou, nohou, bolesti hlavy a další. Tato technika lze provádÄ›t v rámci jakékoli masáže, nejúčinnÄ›jší je v kombinaci s tradiční thajskou masáží, masáží zad a hlavy. […]

Číst dále  

Bolest v noze

Jednou z pÅ™íčin bolesti v noze je také „utlačení“ sedacího nervu, napÅ™. pÅ™i dlouhém sezení nebo ztuhnutím bederního svalstva.  Na obrázku jsou červenÄ› znázornÄ›na typická místa bolesti na noze, takže i když Vás bolí napÅ™. pata nebo chodidlo, tak problém může být spíše v oblasti bederní páteÅ™e. Thajská masáž s tím počítá a proto se masérka vždy zaměří komplexnÄ› jak na nohy, tak i na záda. PÅ™i masáži se uvolní ztuhlé bederní svalstvo a […]

Číst dále  

O zádech

Jestliže jste nÄ›kdy slyšeli o hlubokém stabilizačním systému tÄ›la, tak tu nejvíce problematickou část, tento obrázek níže celkem dobÅ™e dokumentuje. Jsou to svaly ukryté pod pÅ™ímými a šikmými bÅ™išními svaly. U vÄ›tšiny západní populace se tyto svaly prakticky pÅ™estaly používat, jelikož tráví svůj život prakticky v sedÄ› a v leže! Svaly potom ochabnou a pÅ™estávají plnit svoji funkci, kterou je hlavnÄ› udržení páteÅ™e ve správném vzpÅ™ímeném postoji. ÄŒlovÄ›k se začne hrbit a tím […]

Číst dále  

Proč je tradiční thajská masáž zaměřena také hodně na nohy?

Protože nohy jsou půl tÄ›la a zkrácené svaly na nohou můžou vést (a často i vedou) k různým potížím. TÄ›mi jsou bolesti v zádech, v kyčlích, v kolenou, v achilovkách, apod. Soustava svalů a šlach totiž tvoÅ™í jeden celek, takže když je určitý problém v jednom místÄ›, tak to ovlivňuje i ostatní části našeho tÄ›la. NapÅ™íklad, nejznámÄ›jší je pocit bolesti v zádech, která „vystÅ™eluje“ až do nohy. Funguje to také i obrácenÄ›, kdy nás bolí záda právÄ› […]

Číst dále  

Thajská masáž nohou

Je to další z tradičních technik thajských masáží. V Thajsku je masáž nohou brána jako taková forma zdravotní prevence. Masáž je zaměřená hlavnÄ› na chodidla a lýtka za použití oleje nebo krému. Masérka k masáži používá také dÅ™evÄ›ný hladký kolík, kterým namačkává chodidla nebo jím pÅ™ejíždí po zónách na chodidlech a nártech.  Kompletní proceduru na konci doplňuje masáž krčních svalů a ramen. Masáž probíhá v kÅ™esle, v pohodlné pozici v pololeže a je velmi uvolňující, až […]

Číst dále  

Thajská masáž pro těhotné

Je to tradiční thajská masáž v jemném provedení. Masérka postupuje opatrnÄ›, hlavnÄ› v oblasti stÅ™edu tÄ›la. Cílem je ulevit zádovým a krčním svalům, popÅ™ípadÄ› oteklým nohám a hlavnÄ› celkovÄ› zklidnit tÄ›lo a pomoci relaxovat. Tím se nastávající matka dostane do pohody a to má také vliv na nenarozené dítÄ›, které to vše také vnímá. Jiný druh thajské masáže není pro tÄ›hotné ženy vhodný. Vyjímkou může být jen masáž hlavy, která […]

Číst dále  

Ischias neboli houser

Ischias neboli houser je zánÄ›t či skÅ™ípnutí sedacího nervu (viz. obrázek). Kdy nejčastÄ›ji ischias vzniká: – pÅ™i prudkém a neopatrném pohybu, napÅ™. pÅ™i prudkém otočení nebo zvedání těžkého pÅ™edmÄ›tu – špatné držení tÄ›la, tj. sedavý způsob života, nedostatek pohybu anebo i extrémní fyzická námaha – pÅ™i dlouhodobÄ› kÅ™ečovitÄ› stažených zádových svalech (nedostatek odpočinku a pÅ™emíra stresu)       Jak se ischias projevuje: – prudká bolest v dolní části zad, může […]

Číst dále  

Co se děje s ploténkami a proč nás „kvůli nim“ bolí záda

Meziobratlové ploténky jsou uzpůsobeny na funkci pÅ™i permanentní zátěži o různé intenzitÄ›. Ležící človÄ›k tlačí na ploténku tlakem pÅ™ibližnÄ› okolo 25 kg, stojící človÄ›k zvyšuje zátěž až na 100 kg, sedící na 140 kg a bÄ›hem pÅ™edklánÄ›ní může zátěž dosáhnout až 250 kg. Pro velikost působícího tlaku je velice významný správný postoj a držení tÄ›la pÅ™i činnostech. PÅ™i dlouhodobém nesprávném držení tÄ›la dochází k tomu, že se ploténka nepravidelnÄ› na jedné stranÄ› deformuje. MÄ›kké […]

Číst dále  

Tenisový loket

Tenisový loket je zánÄ›tlivé onemocnÄ›ní v místÄ› spojení šlachy s kostí, na vnÄ›jší stranÄ› pÅ™edloktí –  viz. obrázek. Může být akutní: po fyzicky náročné jednorázové zátěži, napÅ™. sport, šroubování, manipulace s těžkými vÄ›cmi, apod. Nebo může být chronický: když potíže trvají již asi 2 mÄ›síce po objevení se bolesti nebo po dlouhodobém pÅ™etěžování, můžou být i metabolické pÅ™íčiny či další vlivy.       Jak se nedostat do potíží? Dobrou prevencí je […]

Číst dále